Ogólne określenie substancji odpowiedzialnych za drugorzędowe cechy płciowe męskie (np. niski głos, zarost na twarzy); hormon męski (np. testosteron). Androgeny są również chemicznymi prototypami hormonów żeńskich (np. estrogenu) i występują także u kobiet.

Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 16.04.2007

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.